employment in Nederlands

Uitspraak
zn. werk, arbeid

Voorbeeldzinnen

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has been without employment for a month.
Hij zit al een maand zonder werk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is seeking employment.
Hij zoekt werk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the past, this Parliament has viewed the social economy as an important potential provider of employment.
In het verleden heeft dit Parlement de sociale economie steeds beschouwd als een belangrijke potentiële bron van werkgelegenheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Agriculture only provides 5.5% of employment in the Union.
Daarentegen zorgt de landbouw voor slechts 5,5% van de werkgelegenheid in de Unie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Het is een eerste stap in de richting van een werkgelegenheidsbeleid en duurzame ontwikkeling.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
With global markets, we need global employment laws and global subsidies.
Op een wereldwijde markt zouden ook wereldwijde arbeidsvoorschriften en wereldwijde steunregelingen moeten bestaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Not only the difference in income per capita but, above all, large disparities in employment continue to give cause for concern.
Niet alleen het verschil in inkomen per hoofd, maar vooral de grote verschillen inzake tewerkstelling blijven zorgen baren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It also requires the monitoring of mergers taking employment, the environment and consumers into consideration.
Dit houdt tevens in dat er toezicht moet worden gehouden op bedrijfsconcentraties, met inachtneming van de werkgelegenheid, het milieu en de consument.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Greece has seen an increase in the employment rate and, as far as I can see, an increase in productivity.
In Griekenland stellen wij - zoals blijkt uit de gegevens die ik hier heb - een stijging vast van het werkgelegenheidspercentage en de productiviteit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. occupation: job, profession, vocation
2. engaging: engagement, using, hiring, callingdictionary extension
© dictionarist.com