edible in Nederlands

Uitspraak
bn. eetbaar

Voorbeeldzinnen

Is this thing edible?
Kan je dat ding eten?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This plant is edible.
Deze plant is eetbaar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are concerned here with ordinary, edible fish and shellfish, of which we normally recommend people in Europe to eat plenty.
Het gaat om gewone, voor consumptie bestemde vis, gewone schaaldieren, waarvan we de Europese burgers normaliter de consumptie in grote hoeveelheden aanbevelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
New evidence was reported on the disposition of esters of 17ß-oestradiol and their accumulation in edible animal body fats.
Er werd ook nieuwe informatie gerapporteerd over de eigenschappen van esters in 17-beta-oestradiol en de accumulatie ervan in eetbare dierlijke lichaamsvetten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Exactly the same applies to highly refined products such as edible oils or sugar.
Precies hetzelfde geldt ook voor sterk geraffineerde producten zoals spijsolie of suiker.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We know that there are millions of different species living at these great depths, of which only very few are edible.
We weten dat er miljoenen verschillende soorten leven op deze grote diepten en dat er daarvan maar een heel klein aantal eetbaar is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This threatens the marine ecosystem and edible fish stocks.
Dit vormt zowel een bedreiging voor het mariene ecosysteem als voor de visbestanden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.
Op het moment wordt er in Europa relatief weinig motorbrandstof geproduceerd uit voedingsgewassen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For example, edible fats from vegetable oils should not be called butter.
Voedingsvetten van plantaardige oliën mogen bijvoorbeeld niet boter heten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These are two species of edible fish whose mortality rate is very high.
Dit zijn twee soorten consumptievis en de sterfte onder deze soorten is hoog.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

eatable: palatable, appetizing, good to eat, nutritive, succulent



dictionary extension
© dictionarist.com