dwindle in Nederlands

Uitspraak
ww. afnemen, achteruit gaan

Voorbeeldzinnen

The third point is the so-called set aside scheme for regions which are hit hard by the dwindling fish stocks.
Het derde punt is een zogenaamde set aside-regeling voor regio's die zwaar worden getroffen door de achteruitgang van de visstand.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This would allow the dwindling fish stocks to recover.
Hierdoor kunnen de slinkende visbestanden weer herstellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In my view, this additional burden on the stocks is unacceptable, certainly if quotas were to dwindle even further.
Ik denk dat deze extra belasting van de bestanden onaanvaardbaar is, zeker als de quota nog verder naar beneden gaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
. (NL) The dwindling fish stocks at sea as a result of environmental pollution and overfishing are alarming.
De afnemende hoeveelheid vis in zee als gevolg van milieuverontreiniging en overbevissing is alarmerend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After three years of mild recession, almost all the States need to address the problem of dwindling resources.
Na drie jaren van matige recessie moeten vrijwel alle landen het hoofd bieden aan het probleem van verminderde inkomsten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Last year scientists told us that haddock stocks were dwindling.
Vorig jaar zeiden de wetenschappers dat de schelvisbestanden achteruitgingen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Het is een illusie te geloven dat de goederenstroom uit China mettertijd wel kleiner zal worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
Als die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A case in point is Portugal, where the number of vessels has dwindled year on year.
Dat geldt zeker voor Portugal, waar het aantal vaartuigen elk jaar weer is afgenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
   Mr President, the European Union’s political legitimacy is limited and dwindling.
   - Mijnheer de Voorzitter de politieke legitimiteit van de Europese Unie is beperkt en neemt verder af.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

decay: die, decline, degenerate, fade, deteriorate, fall


© dictionarist.com