dull in Nederlands

Uitspraak
ww. afstompen, stomp worden
bn. saai; somber; dof, gedempt; dom

Voorbeeldzinnen

For fear of the newspapers politicians are dull, and at last they are too dull even for the newspapers.
Uit schrik voor de kranten zijn politici vervelend, en uiteindelijk zijn ze zelfs voor de kranten te vervelend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My knife has gotten dull.
Mijn mes is bot geworden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The point of the pencil has become dull.
De spits van het potlood is afgestompt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is hard to sell dull facts to the public.
Saaie feiten gaan er bij het publiek moeilijk in.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Since 11 September 2001, there has not been a dull moment.
Sinds 11 september 2001 is het zo week in week uit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is it a dull accounting exercise or a key political act?
Een kille, boekhoudkundige aangelegenheid of een bij uitstek politieke daad?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is never a dull moment with Europa.
Met Europa maakt een mens nog eens iets mee.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It would also be dull and we do not want that at all.
Dat zou ook saai zijn en dat willen we helemaal niet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For more than 30 years the EU's food market was reasonably stable, and that led to a certain dulling of our vigilance.
Ruim dertig jaar was de voedselmarkt van de EU redelijk stabiel en dat heeft er toe geleid dat onze waakzaamheid in bepaalde opzichten is verslapt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Het werkt goed: onze debatten, die bij tijd en wijle wat saai zijn, worden er levendiger door.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com