doctor in Engels

Uitspraak
n. doctor, person who is licensed to practice medicine (i.e. physician, surgeon)

doctor in Nederlands

Uitspraak
zn. dokter, arts; iemand met een dokterstitel
ww. behandelen

Voorbeeldzinnen

My wife Marisa works for a humanitarian organisation called Doctors Without Borders.
Mijn vrouw, Marisa, werkt in een hulporganisatie, die Artsen zonder Grenzen heet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's a doctor.
Ze is arts.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Now she’s an excellent doctor working in the US.
Nu is zij een uitstekende arts die in de VS werkt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope I will be a good doctor soon.
Ik hoop gauw een goede dokter te zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A doctor's task is very important.
De taak van een dokter is heel belangrijk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Hospitals and doctor's surgeries exist thanks to us.
Dankzij ons bestaan ziekenhuizen en doktersoperaties.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Working in hospitals is quite hard, both for doctors and nurses.
In een ziekenhuis werken is heel lastig, zowel voor dokters en verpleegsters.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A doctor examined Mr. Brown.
Een dokter onderzocht meneer Brown.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At the doctor's and the dentist's.
Bij de dokter en bij de tandarts.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Besides being a doctor, he was a very famous novelist.
Naast een dokter, was hij ook een erg beroemde romanschrijver.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com