diminish in Nederlands

Uitspraak
ww. verminderen, beperken, inkrimpen; devalueren

Voorbeeldzinnen

Personal liberty is diminishing nowadays.
Tegenwoordig neemt de persoonlijke vrijheid af.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The population of this country is diminishing.
De bevolking van dit land vermindert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The war diminished the wealth of the country.
De oorlog verminderde de waarde van het land.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The votes of the PPE-DE and the Liberals have very considerably diminished, and even reversed, the meaning of his message.
De stemmen van de Europese Volkspartij en de liberalen hebben de boodschap van de heer Katiforis sterk uitgehold of zelfs omgekeerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They will emphasise the importance of personal responsibility, diminish the bureaucratic load and enhance efficiency.
Zij onderstrepen persoonlijke verantwoordelijkheid, verminderen de bureaucratie en maken het werk doeltreffender.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In spite of these efforts, something like 80% of all the major stocks are still over-exploited and continue to diminish.
Ondanks deze maatregelen vindt nog steeds overbevissing plaats van ongeveer 80% van alle belangrijke visbestanden, die daardoor in omvang blijven afnemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope the brevity of my congratulations does not diminish the warmth of them.
Ik hoop dat de bondigheid van mijn felicitaties niet ten koste zal gaan van de oprechtheid ervan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Proven cases of doping in sporting competitions have diminished the reputation of many sports in the eyes of the public.
Bewezen gevallen van doping bij sportwedstrijden hebben de reputatie van vele sporten bij het publiek geen goed gedaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All the statistics show that migratory flows have not diminished and that they will even increase over the coming years.
Alle onderzoeken wijzen uit dat de migratiestromen niet zijn afgenomen en dat ze de komende jaren zelfs zullen toenemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Union does not need a diminished Commission.
De Unie heeft absoluut geen baat bij een bedeesde Commissie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com