digit in Nederlands

Uitspraak
zn. cijfer, getal

Voorbeeldzinnen

Security experts believe Apple’s fingerprint scanning technology senses whether a digit is attached to a living human, so severed phalanges should prove unsuccessful for unlocking a stolen iPhone.
Veiligheidsexperten geloven dat de vingerafdruk scantechnologie van Apple kan opsporen of een vinger vast zit aan een levende mens, dus een afgehakte vinger zou een gestolen iPhone nooit kunnen ontgrendelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They tell me that it has to be written with a limited number of digits.
Het schijnt dat er maar een beperkt aantal cijfers is om het op te schrijven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The idea that every sheep could be recorded with a 14-digit number when it is being moved is completely ridiculous.
Het idee dat elk schaap dat vervoerd wordt geregistreerd zou kunnen worden met een nummer bestaande uit veertien cijfers is volstrekt belachelijk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have had double-digit inflation in housing for some time and it looks like we will continue to have that.
Al geruime tijd loopt de inflatie van de huizenprijzen in de dubbele cijfers en het lijkt erop dat dit nog wel enige tijd zo door zal gaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In 2007 the EU grew more than the United States, and some new Member States approached or even broke the two-digit barrier.
In 2007 groeide de EU meer dan de Verenigde Staten, en sommige nieuw lidstaten bereikten bijna de grens van de dubbele cijfers of gingen daar zelfs overheen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Trade has increased at double-digit rates aided by a steady process of liberalisation and regulatory convergence.
De handel is, gesteund door een stabiel proces van liberalisering en convergentie van regelgeving, met meer dan 10 procent toegenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They do not need single-digit percentage improvements in income levels while they are unemployed.
Zij hebben geen stijging van hun inkomen met een percentage van een heel getal vóór de komma nodig terwijl ze werkloos zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A mere trifle like leaving out the digits '19' from the year gives rise to a life-threatening situation.
Slechts door een onbenulligheid als het weglaten van de cijfers "19" van het jaartal, ontstaat een levensbedreigende situatie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. number: symbol, numeral, bit, byte
2. finger or toe: finger, thumb, extremity, appendage© dictionarist.com