description in Nederlands

Uitspraak
zn. beschrijving

Voorbeeldzinnen

They are drawing pictures and writing descriptions.
Ze maken tekeningen en schrijven omschrijvingen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Can you give me a brief description of the thief?
Kan je me een korte beschrijving van de dief geven?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It seems to me a fitting description of them.
Dat lijkt mij een toepasselijke benaming.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The well established description of Scotch beef should continue to be used.
De sedert lang gevestigde omschrijving van Schots rundvlees zou ook in de toekomst moeten worden gebruikt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We now realise that in fact every job description needs to be regulated. But people no longer understand this.
Wij zien nu in dat eigenlijk elk beroep moet worden gereglementeerd, maar de mensen begrijpen het niet meer.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Individual job descriptions, training courses and pre-requisites vary enormously within the EU.
De beroepen, de opleidingen en de voorwaarden lopen van lidstaat tot lidstaat sterk uiteen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Over-description would only lead to confusion and is unnecessary.
Een overdaad aan informatie leidt alleen maar tot onduidelijkheid en is nergens goed voor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But what about those sometimes excessively detailed descriptions?
Wat is het nut echter van de voor een deel te gedetailleerde aanduidingen?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We asked for a clear description of the criteria for research priorities.
We hebben gevraagd om een duidelijke beschrijving van de criteria voor de prioriteiten voor onderzoek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Secondly, I do not agree with the description of this tax as an attempt at a Tobin tax.
Ten tweede ben ik het er niet mee eens dat die belasting een poging was tot invoering van een Tobinbelasting.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. report: narration, portrait, story, recital, version, portrayal
2. classification: order, genus


© dictionarist.com