defy in Nederlands

Uitspraak
ww. verachten, kleineren, geringschatten

Voorbeeldzinnen

I defy anyone to disagree with that.
Ik daag iedereen uit het daarmee oneens te zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am not suggesting that direct intervention in the country which defied the Red Army is either appropriate or feasible.
Ik wil niet zeggen dat een directe interventie in het land dat het Rode Leger versloeg gepast is, of haalbaar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is totally defying the international community.
Hij heeft volkomen lak aan de internationale gemeenschap.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need to preserve the authority of the UN and the Security Council whose resolutions we have seen defied again and again.
Wij moeten ervoor zorgen dat de VN en de Veiligheidsraad - van wie de resoluties keer op keer in de wind worden geslagen - niet aan gezag inboeten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The sums in question sometimes defy belief.
De bedragen waarom het gaat zijn soms onvoorstelbaar hoog.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Unfortunately, we have little evidence even now that he has yet learned that he cannot go on defying world opinion forever.
Helaas zijn er zelfs in deze fase weinig aanwijzingen dat hij inmiddels heeft begrepen dat hij de wil van de wereld niet eeuwig kan blijven negeren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, Saddam Hussein must not be allowed to defy the authority of the United Nations as he has sought to in the past.
Wij mogen echter niet toestaan dat Saddam Hoessein het gezag van de Verenigde Naties aan zijn laars lapt, zoals hij dat in het verleden heeft geprobeerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This time, however, Saddam Hussein will not be able to continue to defy international law.
Het zal Saddam Hoessein dit keer echter niet lukken de internationale gemeenschap met haar gerechtvaardigde eisen opnieuw uit te dagen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has repeatedly defied the UN, and he has never in actual fact complied with UN demands.
Hij heeft de Verenigde Naties herhaalde malen getrotseerd en zich eigenlijk nooit iets aangetrokken van hun eisen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I defy Mr Pirker to demonstrate to the House that this is one of the proposals in Mrs Buitenweg's report.
Ik daag de heer Pirker uit de Vergadering te bewijzen dat dit een van de voorstellen in het verslag van mevrouw Buitenweg is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. oppose: face, resist, withstand
2. dare: disobey, beard, brave, insult, mock, challenge, despise© dictionarist.com