confront in Nederlands

Uitspraak
ww. konfronteren; verifiëren

Voorbeeldzinnen

He was confronted with some difficulties.
Hij werd geconfronteerd met enkele problemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must confront increasing public awareness of GMOs by regulating their use in feedingstuffs accordingly.
Wij moeten tegemoetkomen aan die toenemende gevoeligheid onder de bevolking en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen navenant regelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is a fact: China is the major threat, the major threat to us, the threat which we must confront, the threat to peace.
Het staat als een paal boven water: China vormt een grote bedreiging, een grote bedreiging voor ons, een bedreiging waaraan we het hoofd moeten bieden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I do not expect you to wave through or rubber stamp everything you are confronted with in the coming years.
Ik verwacht niet dat u in de komende jaren al onze voorstellen met applaus zult begroeten of automatisch zult goedkeuren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I detected a great commitment by the Romanian authorities to going as far as possible to confront situations of this kind.
Ik meen een grote inspanning van de Roemeense autoriteiten te hebben waargenomen om dit soort situaties zoveel als maar mogelijk is, te bestrijden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The IT boom is confronted by mergers and redundancies.
Tegenover de spectaculaire ontwikkeling van de informatietechnologie staan fusies en ontslagen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Greater labour mobility may certainly help to confront the problems which may arise in the event of asymmetric clashes.
Inderdaad kan een hogere arbeidsmobiliteit ook bijdragen aan het beheersen van sommige problemen die zich in geval van asymmetrische schokken kunnen voordoen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is as if it is running scared from confronting the implications of its role as the guardian of the Treaties.
Het lijkt wel alsof de Commissie bang wegloopt als zij geconfronteerd wordt met de verantwoordelijkheden die zij heeft als hoedster van de Verdragen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Wij moeten de kwestie van de definitieve status van ex-Joegoslavië dan ook in alle openheid aanpakken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Every day, we are confronted with examples of repression.
Elke dag worden we weer geconfronteerd met voorbeelden van repressie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com