concern in Engels

Uitspraak
n. business

concern in Nederlands

Uitspraak
zn. bezorgdheid; interesse; onderneming, fabriek; conglomeraat
ww. zich bezig houden met; bezorgd maken

Voorbeeldzinnen

Don't interfere with matters that do not concern you!
Moei u niet met zaken waar ge niets mee te maken hebt!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am concerned about his health.
Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am concerned for her safety.
Ik ben bezorgd om haar veiligheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have my own opinions concerning politics and religion.
Ik heb mijn eigen meningen wat politiek en religie betreft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm concerned about him.
Ik maak me zorgen over hem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm concerned about my wife's hacking cough.
Ik maak mij zorgen over de droge hoest van mijn vrouw.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It doesn't concern you.
Dat gaat u niets aan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Wees daarover niet bezorgd. Het is alleen maar een formaliteit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's concerned about your safety.
Ze maakt zich zorgen om uw veiligheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

bedrijf: groep, multinationaldictionary extension
© dictionarist.com