collect in Nederlands

Uitspraak
zn. een kort gebed
ww. collecteren; verzamelen; ophalen, afhalen
bn. telefoongesprek waarbij degene naar wie wordt getelefoneerd het gesprek betaalt

Voorbeeldzinnen

A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Een lange levensduur, moet ik toevoegen, waarbij men een goed pensioen incasseert.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She got many replies, and as a result she was able to collect a great deal of cat and dog-friendly music.
Ze kreeg vele antwoorden met het resultaat dat ze erin slaagde heel wat kat- en hondvriendelijke muziek te verzamelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She hardly wore any of the things in her wardrobe, and as a result her wardrobe could no longer fit all her clothes, handbags, scarves, and other fashion accessories she liked to collect.
Ze droeg amper de dingen die ze in haar garderobe had, en als gevolg daarvan had haar garderobe geen plaats meer voor haar kleren, handtassen, sjaals en andere mode-accessoires die ze graag verzamelde.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They collected bags and bags of clothes.
Ze verzamelden zakken en zakken aan kleren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Oh, it's a lot more, " Dima smiled. "But actually, this is a collect call. So you're the noob, 'cause you're paying."
"O, het is veel meer, " glimlachte Dima. "Maar eigenlijk is dit een collect call. Dus jij bent de noob, want jij betaalt."
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A crowd collected to watch the fight.
Een menigte verzamelde zich om naar het gevecht te kijken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Are you still collecting stamps?
Verzamel je nog steeds postzegels?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.
Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Do you still collect stamps?
Verzamel je nog steeds postzegels?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has an interest in collecting insects.
Hij is geïnteresseerd in het verzamelen van insecten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. accumulate: pick, compile, pile, raise, amass, aggregate
2. gather: meet, convoke, muster, assemble, flock, convene, troop
3. harvest: raise, secure, reap, glean, obtain, solicit
4. settle: negotiate, receive, handle, manage, dun, bill© dictionarist.com