clamour in Nederlands

Uitspraak
zn. herrie, lawaai, geraas; protest; aanklacht
zn. schreeuwen, tieren; protesteren, zijn stem verheffen

Voorbeeldzinnen

I want no part in this populist clamour.
Deze populistische hetze is niet aan mij besteed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Last week on the streets of Palestine we heard the clamour for choice and change.
Vorige week hebben we in Palestina op straat de roep om verandering en vrije keuze gehoord.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In short, I believe that this debate has demonstrated that this House is clamouring for transparency.
Ik meen samenvattend te kunnen stellen dat dit debat duidelijk maakt dat het Parlement roept om meer transparantie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Heed the clamour for more state rights, not centralisation; more local control, not ‘Brusselisation’.
Neem de roep om meer rechten voor de lidstaten in plaats van centralisatie, om meer lokale zeggenschap in plaats van ‘Brusselisatie’, serieus.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Once the EU proposes any new budget line, there is usually such a clamour.
Wanneer de Europese Unie een nieuwe begrotingslijn voorstelt dan is dergelijk protest geen uitzondering.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Als het publiek de Europese begroting beter zou begrijpen, zou het misschien harder roepen dat wij strenger moeten zijn voor fraude.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In democratic societies, rights must be clamoured for unstintingly and not undermined.
In een democratische samenleving moet het recht consequent worden behartigd en niet ondermijnd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Het is onze rol om te luisteren naar de protestkreten die de straten en pleinen van onze steden vullen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Wat zijn dit anders dan werkloosheidsuitkeringen, die wij met hand en tand hebben verdedigd?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Gebruikers en handelaren zullen aandringen op meer keuzemogelijkheden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com