charity in Nederlands

Uitspraak
zn. weldadigheid

Voorbeeldzinnen

Princess Diana was very active in charities and raising money for a number of good causes.
Prinses Diana was heel actief in liefdadigheid en het verzamelen van geld voor verschillende doelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Each year, they make trips to some of the poorer areas of the world where they have been helping in their mother’s favourite charities.
Elk jaar maken ze een trip naar een armer deel in de wereld waar ze hun moeder's favoriete liefdadigheden helpen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Instead of throwing it away, they donated it all to charity.
In plaats van het weg te gooien, schonk ze het allemaal aan een goed doel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He gave away all his money to charity.
Hij gaf al zijn geld weg voor het goede doel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I give charity almost every day.
Ik geef bijna elke dag aan het goede doel.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are living on charity.
Ze leefden van de barmhartigheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom gives to charities.
Tom geeft aan goede doelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
Bovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is not charity, then, that Africa needs.
Afrika heeft dus geen behoefte aan liefdadigheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Any Christian denomination based on the Bible knows that abuse of women cannot be covered by the cloak of charity.
Elke christelijke denominatie die zich baseert op de Bijbel, weet dat misbruik van vrouwen niet met de mantel van de liefde kan worden bedekt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. organisation to help the poor
2. kindness: generosity, benevolence, compassion, magnanimity, tolerance, munificence, open-handedness
3. organization to help the poor: foundation, goodwill
4. indulgence: leniency, tolerance, understanding, clemency, patience, mercydictionary extension
© dictionarist.com