cardinal in Nederlands

Uitspraak
zn. kardinaal
bn. belangrijkste; eerste; bovenste; primair

Voorbeeldzinnen

These are cardinal amendments, to my mind.
Ik denk dat dat heel essentiële amendementen zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
According to the Cardinal of Retz, in politics, you often end up with the opposite of what you were seeking.
Zoals de kardinaal van Retz zei, bereikt men in de politiek vaak het tegengestelde resultaat van datgene wat men nastreeft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Another cardinal sin committed by the Commission is that its proposal contains no measures whatsoever for integration.
Een andere kardinale fout is dat de Commissie in haar voorstel in het geheel geen integratiemaatregelen heeft opgenomen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The conclusions of the European Council in Göteborg do not really address this cardinal issue.
De conclusies van de Europese Raad in Göteborg gaan in feite niet op deze kardinale vraag in.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, this quote is not from Karl Marx but from the Cardinal of Milan, Carlo Maria Martini, who has just retired.
Mijnheer de Voorzitter, dit is geen citaat van Karl Marx, maar van de kardinaal van Milaan, de heer Carlo Maria Martini, die onlangs met pensioen is gegaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
. (PT) This report commits three cardinal sins.
In dit verslag worden drie hoofdzonden begaan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, this own-initiative report commits various cardinal sins.
Mijnheer de Voorzitter, dit initiatiefverslag vertoont een reeks ernstige gebreken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It would be like forbidding Cardinals of the Catholic Church to speak of God.
Dat zou hetzelfde zijn als dat wij de kardinalen van de katholieke kerk verbieden over God te spreken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
   – Finally, we shall hear from 'Cardinal' Cohn-Bendit!
   –Eindelijk krijgen we nu “kardinaal” Cohn-Bendit te horen!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I therefore fully concur with the view held by Cardinal Friedrich Wetter, Archbishop of Munich.
Wij moeten dan ook volledig instemmen met kardinaal Friedrich Wetter, de aartsbisschop van München.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

principal: fundamental, central, chief, leading, main, primary, topdictionary extension
© dictionarist.com