calling in Nederlands

Uitspraak
zn. streven; roeping; beroep; vak

Voorbeeldzinnen

“Ebek,” Cleopatra called me over.
“Ebek”, riep Cleopatra mij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tibby was a favoured servant and Cleopatra had given her a comfortable place to call her own.
Tibby was een bevoorrechte dienares en Cleopatra had haar een comfortabele plek gegeven die ze thuis kon noemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
De verschillende poeders, genaamd pigmenten, werden later gebruikt voor het maken van de prachtige kleuren die mijn moeder voor haar muurschilderingen gebruikte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People are calling them already – this could be a great way for them to make a small fortune.
Mensen bellen hen al - dit zou een geweldige manier voor hen kunnen zijn om een klein fortuin te verdienen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These anonymous people called her names, and now they were threatening her.
Deze anonieme mensen noemden haar namen, en nu bedreigden ze haar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For some reason her so-called friends weren’t even speaking to her.
Om de een of andere reden praatten haar zogenaamde vrienden zelfs niet met haar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They started calling him names.
Ze begonnen hem namen te noemen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Kate was always being called names.
Kate werd altijd uitgescholden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They called her terrible names and some people were sending messages to her phone.
Ze noemden haar verschrikkelijke namen en sommige mensen stuurden berichten naar haar telefoon.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My wife Marisa works for a humanitarian organisation called Doctors Without Borders.
Mijn vrouw, Marisa, werkt in een hulporganisatie, die Artsen zonder Grenzen heet.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

vocation: line, business, affair, occupation, craft, jobdictionary extension
© dictionarist.com