business organization in Nederlands

Uitspraak
zakenorganisatie

Voorbeeldzinnen

That applies to businesses, organisations, service providers, manufacturers, contractors all over the European Union.
Dat geldt voor bedrijven, organisaties, dienstverleners, fabrikanten en aannemers in de gehele Europese Unie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Small business organisations across the EU have contacted me, pleading that the opt-out be kept.
Kleine bedrijven in de EU hebben contact met me gehad en me dringend verzocht ervoor te zorgen dat de opt-out van kracht blijft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Business organisations have got smaller, methods of communication have changed.
De bedrijfsstructuren zijn kleiner geworden, de communicatiemechanismen zijn veranderd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On public procurement and SMEs, the Commission held vast consultations with stakeholders, including business organisations.
Wat openbare aanbestedingen en het MKB betreft: de Commissie heeft uitgebreide raadplegingen gehouden met belanghebbenden, waaronder ondernemersorganisaties.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Consumers, businesses, organisations and Member States have all contributed.
Consumenten, bedrijven, organisaties en lidstaten hebben allemaal bijgedragen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In other words, everyone - Member States and business organisations alike - will be involved in monitoring the results obtained.
Met andere woorden, iedereen - lidstaten en bedrijfsleven - zal betrokken worden bij het monitoren van de bereikte resultaten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Decentralised and network orientated business organisations with flatter hierarchies are good.
Minder hiërarchische, gedecentraliseerde en op netwerken gerichte ondernemingsorganisatie is een goede zaak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In point of fact, the battle is always the same: a clash between Community production and the big global business organizations.
In de praktijk zijn het altijd de communautaire productie en de grote wereldhandelsorganisaties die met elkaar in de clinch liggen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it: chain, common carrier, house, partnership, business concern, underperformer, concern, agency, dealership, shipbuilder, manufacturing business, firm, division, business, franchise, brokerage, business organisation, manufacturer, business firm, maker, carrier, enterprise, processor


dictionary extension
© dictionarist.com