business class in Nederlands

Uitspraak
eerste klasse, business klasse, afdeling in publieke voertuigen en in het bijzonder in passagiersvliegtuigen voor veel reizende zakenlui met verhoogde service en ruimte

Voorbeeldzinnen

For example, it is evident that the benefits in business class are only minor compared to those in other passenger categories.
Je ziet dat bijvoorbeeld voor business class de voordelen veel kleiner zijn dan voor andere categorieën van passagiers.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For example, we could all stop travelling business class within Europe.
We zouden bijvoorbeeld allemaal binnen Europa niet langer met business-class-tickets kunnen reizen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is selling business-class tickets for aircraft on which business-class service is not provided.
Het bedrijf verkoopt businessclass-tickets voor vliegtuigen die geen businessclass bieden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As Helga Trüpel has already said, we do not need to travel business class within the European Union.
Zoals mevrouw Trüpel al heeft gezegd, hoeven we binnen de Europese Unie geen businessclass te vliegen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It should also be remembered that, according to the current statute, no one is obliged to travel business class.
Er mag ook wel eens aan worden herinnerd dat, volgens het huidige statuut, niemand verplicht is business class te reizen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have got PEX, superPEX, Euro-fares, economy, full economy, business class, and so it goes on.
Er is sprake van PEX-, super-PEX-, euro-, economy-, full economy-, business classtarieven, enzovoort.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The airline prohibits the purchase of other than business class tickets for certain departures.
De maatschappij weigert om voor bepaalde vluchten andere dan business class tickets te verkopen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is true that Sabena only offer a business class service on this route.
Er is echt sprake van dat Sabena op dit traject enkel en alleen business-classbiljetten aanbiedt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com