business in Nederlands

Uitspraak
zn. zaken, handel; bedrijf, zaak; werk; aangelegenheid; beweging en uitdrukking bij opvoering
bn. zakelijk,van bedrijf

Voorbeeldzinnen

My husband has his own business of trading cars, and he has various shops in different counties.
Mijn man heeft zijn eigen bedrijf, een autohandel, en hij heeft meerdere filialen in verschillende delen van het land.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There are teenagers who start their own business.
Er zijn tieners die hun eigen bedrijf opstarten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He also loves design and business.
Hij houdt ook van design en zaken doen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He runs his own food business, ‘Eureka’.
Hij heeft zijn eigen zaak, 'Eureka'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He plans to go to university and continue business studies.
Hij is van plan om naar de universiteit te gaan en het bedrijfsleven verder te onderzoeken.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Today, many businesses use his face and website for advertising.
Vandaag de dag, maken veel bedrijven gebruik van zijn gezicht en website voor reclame.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I love to travel, but as I run my own business, I cannot travel frequently.
Ik houd van reizen, maar aangezien ik mijn eigen zaak heb, kan ik niet vaak reizen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Well, actually it is a small family business: a restaurant.
Wel, eigenlijk is het een klein familiebedrijf; een restaurant.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When I used to visit Japan for business or with work, one of the things that would leave an impression on me was the country’s human and personal relationships.
Wanneer ik Japan ging bezoeken voor zaken of met het werk was één van de dingen die indruk op mij maakten de menselijke en persoonlijke relaties van het land.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
First of all, you had the whole etiquette and protocol associated with the business world, which doesn’t resemble the occidental one at all!
Ten eerste had je de gehele etiquette en protocollen geassocieerd met de zakenwereld, die helemaal niet lijken op deze in het Westen!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com