bulldoze in Nederlands

Uitspraak
ww. wegschuiven; platwalsen; intimideren

Voorbeeldzinnen

We are against the bulldozing of rights, especially in the case of fundamental rights in Europe.
Wij verzetten ons ertegen dat het recht met voeten wordt getreden, vooral wanneer er Europese grondrechten in het geding zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If you believed in democracy, you would not just bulldoze aside those three referendum results.
Als u in democratie gelooft, dan zou u niet gewoon over de uitslagen van die drie referenda heen walsen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We do not want to bulldoze workers' rights, but we do want these workers to also be able to buy the products that they value.
Het is niet onze bedoeling om de rechten van werknemers te ondermijnen, maar we willen wel dat deze werknemers ook de producten kunnen kopen die zij willen hebben.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I very much hope that this bulldozing behaviour will not be typical of the Council in future.
Ik hoop van harte dat de Raad dit bulldozergedrag in de toekomst niet meer aan de dag zal leggen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com