brave man in Nederlands

Uitspraak
moedige man, held

Voorbeeldzinnen

He is a brave man.
Hij is een dappere man.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would like to start by saying that you are a brave man, Prime Minister.
Minister-president, om te beginnen wil ik zeggen dat ik u moedig vind.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The bodies of these thousands of brave men are being reburied underneath household and building waste.
De stoffelijke overschotten van deze duizenden dappere mannen worden herbegraven onder huishoudelijk en bouwafval.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This was a feat achieved by brave men, by men of freedom.
Dit was het werk van moedige mannen, mannen die vrijheid in het vaandel voerden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These brave men made the ultimate sacrifice of giving their lives for their country.
Deze moedige mannen hebben het ultieme offer gebracht door hun leven te geven voor hun vaderland.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I do not think that President Klaus will be able to hold out, I hope that he does; he is a fine and brave man.
Ik denk niet dat president Klaus stand zal kunnen houden, al hoop ik dat hij dat wel doet. Hij is een uitstekende, moedige man.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Madam President, the words of a brave man, Oswaldo Paya, who won the Sakharov Prize in 2002, still resound in this House.
Mevrouw de Voorzitter, in deze zaal klinken nog steeds de woorden na van Oswaldo Payá, een dappere man die in 2002 de Sacharovprijs kreeg uitgereikt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have always known that you are brave men - now we can also say that you are prudent men.
We hebben altijd geweten dat u dappere mensen bent - nu weten we ook dat u verstandig bent.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com