brave in Nederlands

Uitspraak
zn. (indiaans) krijgsman
ww. tarten, uitdagen, trotseren
bn. moedig, dapper; flink; knap

Voorbeeldzinnen

A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For the brave, every zoo is a petting zoo.
Voor iemand die dapper is, is elke dierentuin een kinderboerderij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Fortune favors the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Fortune favours the brave.
Het geluk staat de dapperen bij.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is a brave man.
Hij is een dappere man.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was a brave soldier.
Hij was een dapper soldaat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was brave.
Hij was dapper.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His brave action is worthy of a medal.
Zijn heldendaad is een medaille waard.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His brave deed earned him respect.
Zijn dappere daad leverde hem respect op.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She was brave.
Ze was dapper.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com