arranged in Nederlands

Uitspraak
bn. gerangschikt

Voorbeeldzinnen

Everything is all arranged.
Alles is geregeld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want you to arrange a meeting.
Ik wil dat je een bijeenkomst regelt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'll arrange that for you.
Dat zal ik voor je regelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is everything arranged for tomorrow?
Is voor morgen alles voorbereid?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The chain is arranged in such a way as to ensure that it cannot fall as a whole within the competence of one court.
De manier waarop dit is geregeld zorgt ervoor dat deze keten door geen enkele rechter in zijn geheel kan worden gecontroleerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was the point in which the macro-economy is arranged such that it will lead to employment.
Dat is namelijk het punt waarin men de macro-economie zo wil inrichten dat die leidt tot werkgelegenheid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have no intention of arranging for them to be counted.
Ik ben niet voornemens hen die te laten tellen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
De Albanese meerderheid dient absoluut verantwoordelijkheid op zich te nemen. >
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This occasion was no exception, and a meeting was indeed arranged.
Dat heb ik ook nu gedaan en er is inderdaad zo'n meeting georganiseerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Madam President, thank you very much indeed for arranging this very important debate at this particular time.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank u heel hartelijk voor het feit dat u dit bijzonder belangrijke debat juist nu hebt geregeld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

ordered: organised, organized, orderly, classified


© dictionarist.com