appraisal in Nederlands

Uitspraak
zn. schatting

Voorbeeldzinnen

It is fostered by a fair appraisal of our assets.
De ultraperifere regio's weten steeds beter wat hun sterke kanten zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Indeed, it was not until 2001 that some of the key elements of appraisal were going to be introduced.
Enkele fundamentele regels voor beloning en promotie zouden zelfs niet vóór 2001 kunnen worden ingevoerd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nevertheless, the Deloitte & Touche appraisal report highlights a series of grave shortcomings which need to be tackled.
Uit het onderzoek van de firma Deloitte & Touche blijkt echter dat er ernstige gebreken aan het programma kleven, en daar moeten we iets aan doen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some, like those on appraisals and promotions, will require consideration by the Interinstitutional Staff Regulations Committee.
Sommige, zoals die inzake personeelsbeoordeling en bevordering, moeten worden besproken door het Interinstitutionele Comité voor het Statuut van de ambtenaren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Het is duidelijk dat beoordeling en loopbaanstructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It now requires critical appraisal and monitoring.
Het gaat er nu om, haar kritisch te beoordelen en haar kritisch te blijven volgen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Ik denk daarbij - bijvoorbeeld - aan de bepalingen betreffende de evaluatie ex ante.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The whole point of the extension, as I have said, is to give us time for a detailed appraisal of the measures taken so far.
Zoals gezegd is het doel van de verlenging immers meer tijd te winnen voor een uitgebreide evaluatie van de huidige maatregelen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We should leave the matter of increasing the market share of biofuels for a later appraisal.
Het vergroten van het marktaandeel van biobrandstoffen moet later worden beoordeeld.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I should like to endorse the rapporteur's positive appraisal of the Commission's proposal for a regulation.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou me willen aansluiten bij de rapporteur wat betreft zijn positieve beoordeling van de ontwerpverordening van de Commissie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com