alive in Nederlands

Uitspraak
bn. in leven; actief; waakzaam

Voorbeeldzinnen

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Alles was erg groen, levendig, vol met bossen en koeien die een van de beste melksoorten van Europa produceren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Alive or dead, I'll always love you.
Levend of dood, ik zal altijd van je blijven houden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Both are alive.
Ze leven allebei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Elephants are the largest land animals alive today.
Olifanten zijn de grootste nu op het land levende dieren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Every dog is alive.
Elke hond is in leven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is still alive.
Hij is nog in leven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was buried alive.
Hij werd levend begraven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am alive even though I am not giving any sign of life.
Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't know whether he is dead or alive.
Ik weet niet of hij dood of levend is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want them alive.
Ik wil ze levend.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. bustling: alert, lively, swarming, brisk, quick, stirring, active
2. having life: animate, breathing, living, vital, active, mortal
3. existent: extant, working, operative, functioningdictionary extension
© dictionarist.com