acrimonious in Nederlands

Uitspraak
bn. scherp; bitter

Voorbeeldzinnen

After very acrimonious negotiations, realism in appreciating the needs of women and respect for their dignity carried the day.
Na zeer bitsige onderhandelingen hebben de realiteitszin in de beoordeling van de behoeften van de vrouwen en de eerbied voor hun waardigheid de overhand gekregen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
Als wij hierin falen, zullen wij ons in een schadelijke en bittere concurrentiestrijd storten.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Instead of having this very acrimonious debate, we should try and clarify the issues.
In plaats van dit bittere debat te houden, zouden we moeten proberen om helderheid te krijgen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com