Tower in Engels

Uitspraak
npr. tower

Tower in Nederlands

Uitspraak
zn. toren
ww. uittorenen (boven), (hoog) uitsteken

Voorbeeldzinnen

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Eigenlijk wilde ik een jonkvrouw zijn in een toren die bewaakt wordt door zeven draken, en dan zou een prins op een wit paard alle draken hun kop afhakken en mij bevrijden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Have you ever seen Tokyo Tower?
Hebt ge de Toren van Tokio al gezien?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How high is that tower?
Hoe hoog is die toren?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How tall is that tower?
Hoe hoog is die toren?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I could see Tokyo Tower far away.
Ik kon de toren van Tokio in de verte zien.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I made out a tower in the distance.
Ik kon een toren onderscheiden in de verte.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In 1912, the Austrian tailor Franz Reichelt died jumping off the first floor of the Eiffel Tower while trying out his new invention, the parachute coat, which did not work...
In 1912 stierf de Oostenrijkse kleermaker Franz Reichelt toen hij vanaf de eerste verdieping van de Eiffeltoren sprong om zijn nieuwe uitvinding te testen, de parachutemantel, die niet werkte...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lightning struck the tower.
De bliksem sloeg in op de toren.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The clock on that tower is accurate.
De torenklok loopt heel juist.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.
De Eiffeltoren staat in dezelfde stad als het Louvre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com