below in Indonesisch

Uitspraak
adv. bawah: di bawah
prep. bawah: di bawah, bawah: ke bawah

Voorbeeldzinnen

Your work is below average.
Pekerjaanmu di bawah rata-rata.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
See below.
Lihat di bawah ini.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's six degrees below zero.
Enam derajat dibawah nol.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

in or to a place that is lower: beneath, to a lower place, at a lower place
at a later place
on a floor below: down the stairs, downstairs, on a lower floor
(in writing) see below: infra
further down: under© dictionarist.com